Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Drukbestanden moeten opgemaakt zijn op een tekening van onze studio. De tekening kan aangeleverd worden in CF-2, Adobe Illustrator of PDF. Graag 5 mm overvul aanhouden op de snijlijnen, buiten het schone formaat. Wanneer sprake is van een venster in een verpakking, altijd minimaal 15 mm ( bij PE materiaal 20 mm) van de ril blijven, dit in verband met de technische realiseerbaarheid van de verpakking. Nadat de bestanden door ons digitaal zijn opgemaakt ontvangt u een pdf ter goedkeuring. Op verzoek kunnen wij U een kleurproef toe sturen. De proef geeft een goede indruk van het eindresultaat. Kleuren worden beinvloed door de kleur van het karton waar op gedrukt wordt. Wanneer u zelf een proef levert, houdt dan rekening, dat de proef moet voldoen aan de ISO 12647-2 standaard. Kleurproeven die niet aan deze norm voldoen kunnen wij niet gebruiken als kleurmodel.

Digitaal aanleveren drukbestanden